Läs noga användaranvisningarna innan du använder verktyget.

VARNING! Placera inga händer eller kroppsdelar mellan bandet och godset som ska förpackas under bandningsprocessen. Säkerställ att inga personer vistas i riskområdet (rött).