Användargränssnitt, skydd

för användning i krävande miljöer

Skyddsplatta

för användning på repande ytor

Upphängningsbåge

för fast placering

Upphängningsbåge STB 77

för fast placering