Προστασία διεπαφής χρήστη

για χρήση σε επιθετικό περιβάλλον

Πλάκα προστασίας

για χρήση σε λειαντικές επιφάνειες

Αιώρηση τόξου

για στατικά σημεία