Προστασία διεπαφής χρήστη

για χρήση σε επιθετικό περιβάλλον

Πλάκα προστασίας

για χρήση σε λειαντικές επιφάνειες

Αιώρηση τόξου

για στατικά σημεία

Αιώρηση τόξου STB 77

για στατικά σημεία