Zaštita korisničkog sučelja

za uporabu u teškim uvjetima

Zaštitna ploča

za uporabu na abrazivnim površinama

Ovjesni držač

za statične položaje

Ovjesni držač STB 77

za statične položaje