Před použitím nářadí si pečlivě přečtěte návod k provozu.

VÝSTRAHA! V průběhu páskování nevkládejte ruce nebo jiné části těla mezi pásku a balené předměty. Ověřte si, že v nebezpečné oblasti (červená) nejsou žádné další osoby.