Les bruksanvisningen nøye før verktøyet tas i bruk.

ADVARSEL! Ikke legg hendene eller andre kroppsdeler mellom båndet og godset som skal pakkes. Forviss deg om at det ikke befinner seg andre personer i faresonen (rød).